Innorwaytion World Benefit

Dette er idèer og oppfinnelser som vi anser som så viktige og nyttige for verden, at vi regner de som ikke-kommersielle!

Vår VANN-ide er en slik ikke-kommersiell ide, som er viktig for verden!

Det finnes store selskap som forsøker å sikre seg rettighetene på vannet rundt om i verden, som fører land og folk ut i en elendighet som det er en skam at selskap velger å berike seg på!


Vi har defor funnet opp en rimelig og enkel måte å avsalte sjøvann på, så det kan bli til drikkevann!


Vi håper etter hvert å få til et samarbeide med flere aktører, som kan bidra til at denne idèen kommer flest mulig trengende mennesker til gode. 


Det er som nevnt en ikke-kommersiell idè, fra vår side!