Som estimatet til NTNU viser er de nevnte postene på tilsammen ca kr 44,1 millioner.

Hvis vi kan eliminere behover for oksygen, og redusere energikostnaden med 70%, vil kostnadene kunne reduseres fra 44,1 mill. til

under 10 millioner kroner!

Vår WaterBooster er testet i flere sammenhenger, og er også en del av prinsippet for vårt innovative fremdriftssystem for båter.

Vi skal straks legge dette frem for Kongsberg Maritime AS, som har vist interesse for dette.

Som en kan se av NTNUs analyse av kostnader ved landbasert oppdrettsanlegg, er posten "Energikostnad", meget høy.


Ikke så rart, da det er behov for store mengder friskt sjøvann til anlegget.


Estimatet fra NTNU er beregnet for et 6.000 tonns anlegg.


Som en kan se, er det også en meget høy post kalt "oksygen". Dette er fordi anlegget er beregnet å gjenvinne vannet, og dette krever tilførsel av oksygen.


Vi har funnet opp en WaterBooster som kan redusere disse postene betraktelig.

Selve energikostnaden ved å pumpe friskt sjøvann til anlegget kan reduseres med 70%!

Og med nok mengder friskt vann, kan en muligens unngå resirkulering og dermed eliminere posten "oksygen".


Slik ser en prototyp av vår WaterBooster ut i lite format:Copyright © Innorwaytion 2020

INNORWAYTION

Kontakt

98434142

post@innorwaytion.com

Eikremsvegen 116, 6036 Mauseidvåg