Innorwaytion World Benefit

Dette er idèer og oppfinnelser som vi anser som så viktige og nyttige for verden, at vi regner de som ikke-kommersielle!

RENT VANN

GRØNN ØRKEN

Vår VANN-ide er en slik ikke-kommersiell ide, som er viktig for verden!

Det finnes store selskap som forsøker å sikre seg rettighetene på vannet rundt om i verden, som fører land og folk ut i en elendighet som det er en skam at selskap velger å berike seg på!


Vi har defor funnet opp en rimelig og enkel måte å avsalte sjøvann på, så det kan bli til drikkevann!


Vi håper etter hvert å få til et samarbeide med flere aktører, som kan bidra til at denne idèen kommer flest mulig trengende mennesker til gode. 


Det er som nevnt en ikke-kommersiell idè, fra vår side!


Solen, varmen og arealet i ørkenen må kunne utnyttes, er tanken.
Og sammen med nok vann kan dette bli fremtidens sted for matproduksjon, eller biodrivstoff.


Tenk om vi kunne gjøre ørkenen grønn!

Det kan vi kanskje ikke, men vi kan benytte oss av solen og varmen og plassen den har. Dette er en idé som utnytter dette.

Den gir vekst for mat eller biodrivstoff. Den fjerner CO2!
Og da mener vi, fjerner den CO2 som vi i dag ikke vet hvor vi skal lagre!

Den har også flere andre fordeler:
Som muligheten for å produsere biodrivstoff, og i kombinasjon med dette utnytte avfallsproduktene til å skape et jordsmonn, som sammen med vann er nødvendig for å få ting til å gro i ørkenen.
Så til slutt kan vi kanskje klare å gjøre ørkenen grønn!

Men den trenger masse vann! Og det er det ikke mye av i ørkenen, men med vår idé for avsalting av sjøvann, kan dette bli en kanon kombinasjon.

Copyright © Innorwaytion 2020

INNORWAYTION

Kontakt

98434142

post@innorwaytion.com

Eikremsvegen 116, 6036 Mauseidvåg