Dette må vel uten tvil være en av disse tiders største gladsak!

Og en av tidenes mest nyttige ideer for folk flest!

Ja, slik omtrent kan det se ut!

Men det kan selvsagt graves ned, eller plasseres i kjelleren for den del.

Vi har arbeidet med ideer i mange år, og dette er kanskje den mest spennende av de!


Boksen på bildet inneholder hele hagekraftverket!

For det meste er det vann den inneholder.

For dette er et vannkraftverk!

Ikke noe forurensende greier.

DETTE ER HELT GRØNT!


Inne i boksen er det en Kaplan vannturbin som driver en generator!

Generatoren produserer strøm!

Helt ordinært, så langt...


Men du trenger ikke tilføre noe vann etter at boksen er fylt opp!

Her snakker vi om resirkulering av vannet.

Det vil vare evig...


Så hvordan skal dette fungere?!

Jo for å få vannturbinen til å gå rundt, må den ha konstant gjennomløp av vann. Vannet finnes i boksen, men vi trenger en pumpe for å skape et vanntrykk mot turbinens skovler.

Denne pumpen drives av strøm som produseres av generatoren, som igjen drives av vannturbinen! Henger du med..?

Mange vil tenke at dette er en "evighetsmaskin", og det er helt riktig! Men der stopper all sammenligning. En evighetsmaskin kan bare drive seg selv, og det holder ikke for oss. Vi må ha et overskudd av kraft, skal det være noen vits i dette!


Og nettopp her kommer vår geniale Water Booster inn!

Den sørger for at det ikke trengs mer enn 30% av energien som skal til for å pumpe riktig mengde vann med riktig trykk mot vannturbinen!

De resterende 70% sørger Boosteren for å tilføre! Og det er dette som er det geniale! Ved å kombinere vår Water Booster

med en vannturbin, en generator, og en elektrisk pumpe, får vi en evighetsmaskin med et overskudd av produsert kraft!

Så mye som 70% overskudd får vi nok ikke, da det vil gå bort litt i vanlig fysisk og mekanisk motstand.

Men at vi kan regne med minst 50% overskudd av energi, er det ingen tvil om!


Og hva vil dette bety?

Jo, det vil si at du kan ha denne stående i hagen, og produsere strøm til ditt hus, uten at det koster deg et øre!

Benytter vi en 10kw generator, vil vi ha 5kw overskuddsstrøm til fri benyttelse. 5kw går altså bort i å drive hele kraftverket.

Men det er kraftverket selv som produsrer all strømmen som skal til. Både den som skal drive kraftverket, og overskuddet som du kan bruke som du vil i huset ditt!


La oss lage et lite regnestykke på hvor mye strøm du får gratis fra dette hegekraftverket:

I disse dager er strømmen ganske dyr, men hvem vet om det ikke er planen at den skal være fremover...

Hvis vi regner kr 1.50.- for strøm inkludert nettleie og alle avgifter, er det ikke langt unna slik det er nå.

Og til tider har jo strømmen vært mye mer i år...


Men med vårt regnestykke, vil Hagekraftverket produsere strøm som du kan bruke, for kr 180.- per døgn!

Det vil si gratis strøm for kr 5.400.- i måneden!

Og det vil stå der å produsere denne strømmen hele tiden, i all evighet..! Uten at det koster noe..!


Dette er jo helt fantastisk! Og slik skal vi få det til:

Hvis du synes dette er en god ide, så har du nå muligheten til å hjelpe oss å få det til!

Vi trenger å lage en testmodell, eller protoype om du vil, av denne fantastiske ideen!

Og vi trenger din hjelp for å få dette til!

Vi kunne selvsagt ha invitert noen investorer til å bli med på dette, men vi vet jo at slike bare er ute etter å tjene mest mulig penger! Og det er ikke hensikten med denne ideen, for oss.

Vi mener dette er en ide som må komme folk til nytte!

Likt med mange av de andre ideene vi har, samlet under Innorwaytion World Benefit. Det er en samling ikke-kommersielle ideer vi arbeider med. Og Hagekraftverket er også en slik ide!

Altså en ide som skal komme vanlige folk til nytte, uten at noen investorer skal tjene seg rike på den!

Vi trenger defor din hjelp for å få dette til!

Se nedenfor om hvordan du kan hjelpe oss å nå målet, og hvilke fordeler dette vil ha for deg!


Dette er en fungerende mini-versjon av vår Water Booster!

Denne ideen trenger din hjelp!

                 Hva med et skikkelig spleiselag, for å få denne fantastiske ideen realisert?

                 Alle som bidrar vil få muligheten til å kjøpe Hagekraftverket for kostpris,

                 om vi lykkes med denne unike og nyttige ideen!

                 Hjelp oss å få dette til, og gjøre hverdagen lettere for så utrolig mange mennesker!

                                          Ditt bidrag, stort eller lite, vil hjelpe oss å nå målet sammen!

                                                  Vi kjører en Spleis, på vår Facebook side: