Enormt potensiale:

 

Slik kan vi se for oss at det kan bli matproduksjon midt i ørkenen.

Med enorme drivhus som rommer planter for matproduksjon.

Og en tank hvor CO² fra renseanlegg er lagret.

Denne tilføres drivhusene og tas opp av plantene.

Disse utnytter gassen på en vekstfremmende måte.

I tillegg er ikke behovet for vann så stort når en tilfører CO².

Og det beste av alt er jo at plantene produserer oksygen gjennom sin fotosyntese.


Hvis en produserte sukker for fremstilling av Bioetanol til drivstoff, kan få en enda bedre miljøeffekt!

Sukkerrørene som er et overskudds/avfallsprodukt vil binde en del av carboent opp i seg.

Å øre ørkenen grønn, har vært et mål i lange tider. Men ingenting kan gro i sanden i ørkenen. Vi må ha et jordsmonn. Og det kan vi lage av sukkerrørene som blir benyttet i bio-etanol produksjonen. Hvis vi graver av et lag av sanden og legger et lag med sukkerrør oppå, vil fuktigheten sanden under, og skyggeeffekten rørene lager sette i gang en naturlig prosess som til slutt blir til et jordsmonn vi kan dyrke i.